Na kartach historii
Obchody Święta Dzieci Ofiar II Wojny Światowej (9 maja 2017)

Przed Tablicą Pamięci przy ulicy Piotrkowskiej 38, wmurowaną w miejscu kaźni i selekcjonowania dzieci w czasie niemieckiej okupacji, odbyły się obchody Święta Dzieci Ofiar II Wojny Światowej.

W 72. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej kwiaty złożyli przedstawiciele władz województwa i Łodzi oraz Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau reprezentował Rafał Jaksa, kierownik oddziału dziedzictwa kulturowego i ochrony pamięci narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

W czasie okupacji na mieszczącym się przy ul. Piotrkowskiej 38 podwórku - po wysiedleniu mieszkających tu Żydów i wywiezieniu ich do obozów oraz getta - gromadzone były dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Tam prowadzono selekcję: stawiające opór czy potykające się i nienadążające, kopano i bito kolbami. Następnie dzieci kierowano do łaźni na ulicę Mielczarskiego, skąd nieletnich, przeznaczonych do pracy w fabrykach i warsztatach, prowadzono do urzędu pracy.

1 grudnia 1942 roku na terenie Litzmannstadt Getto utworzono obóz dla polskich dzieci. Więziono w nim około 12 tysięcy młodych Polaków, spośród których bestialskie traktowanie przez Niemców i obozowe warunki przeżyło zaledwie 900.

Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI