Na kartach historii
Rocznica kapitulacji hitlerowskich Niemiec (8 maja 2017)

Narodowosocjalistyczne Niemcy 8 maja 1945 r. podpisały akt kapitulacji, co oficjalnie zakończyło II wojnę światową. Łódź upamiętniła to wydarzenie uroczystością pod pomnikiem ofiar hitleryzmu przy Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu. Wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau reprezentował Rafał Jaksa, kierownik Oddziału dziedzictwa kulturowego i ochrony pamięci narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na Placu Pamięci Narodowej pod radogoskim pomnikiem kwiaty złożyli przedstawiciele władz województwa i Łodzi, w tym Rafał Jaksa, a także reprezentanci służb mundurowych, stowarzyszeń, a także młodzież szkolna i gimnazjalna.

Muzeum Tradycji Niepodległościowych po zakończeniu uroczystości zaprosiło jej uczestników na bezpłatne zwiedzanie Oddziału Martyrologii i Walki Radogoszcz, czyli byłego niemieckiego „Rozszerzonego Więzienia Policyjnego”. Hitlerowską katownię urządzono w fabryce Samuela Abbego w lipcu 1940 r. W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r., na kilka dni przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Łodzi, Niemcy dopuścili się bezprzykładnego bestialstwa, paląc budynki więzienia. Masakrę przeżyło ok. 30 osób, żywcem spłonęło niemal 1500 osób…

Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI