Na kartach historii
Pamięci pomordowanych w Radogoszczy (19 stycznia 2017)

Pamięć ofiar niemieckiego więzienia "Radogoszcz”, w którym hitlerowcy zamordowali około 1500 Polaków uczczono podczas uroczystości związanej z 72 rocznicą zakończenia niemieckiej okupacji  Łodzi. Kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii złożyła wspólna delegacja władz wojewódzkich i miejskich, Wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau reprezentował dyrektor Zbigniew Natkański. Znicze zapalono także na mogiłach ofiar II wojny światowej na cmentarzu św. Rocha. Modlitwy za poległych odmówili przedstawiciele kościołów chrześcijańskich i gminy wyznaniowej żydowskiej, odbył się Apel Poległych, oddano Salwę Honorową.

Przypomnijmy: mordowanie więźniów i podpalenie budynku po byłej fabryce rozpoczęło się w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r., na kilkadziesiąt godzin przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Łodzi.. Z pożogi ocalało tylko około 30 osób. Mord więźniów był następstwem instrukcji administracji niemieckiej nakazującej ewakuację lub wymordowanie więźniów w tych miejscach, do których zbliżała się Armia Czerwona. Więźniowie nie mogli być uwalniani lecz likwidowani. Łącznie przez obóz w Radogoszczy przewinęło się 40 tysięcy osób.

28 lutego 1945 r. szczątki pomordowanych złożono w dwóch zbiorowych mogiłach na cmentarzu św. Rocha w Łodzi przy ul. Zgierskiej. W 1961 r. odsłonięty został Pomnik-Mauzoleum, zaś w 1976 r. otworzono na terenie byłego więzienia Muzeum Martyrologii, będące dziś oddziałem Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI