Na kartach historii
miesiąc:
9 maja 2017
Przed Tablicą Pamięci przy ulicy Piotrkowskiej 38, wmurowaną w miejscu kaźni i selekcjonowania dzieci w czasie niemieckiej okupacji, odbyły się obchody Święta Dzieci Ofiar II ...
8 maja 2017
Narodowosocjalistyczne Niemcy 8 maja 1945 r. podpisały akt kapitulacji, co oficjalnie zakończyło II wojnę światową. Łódź upamiętniła to wydarzenie uroczystością pod pomnikiem ...
Muzeum tradycjiMuzeum ziemi SochaczewskiejMuzeum Regionalne w KutnieMuzeum ziemi Wieluńskiej
Wykonanie: AI