21 października 2016
Upamiętnienie 75. rocznicy deportacji Żydów z Luksemburga i Trewiru do Getta Litzmannstadt
W Łodzi na Stacji Radegast odbyła się - po raz pierwszy - uroczystość upamiętnienia 75. rocznicy deportacji Żydów z Luksemburga i Trewiru do Getta Litzmannstadt.
14 października 2016
Odznaczenia, medale i nagrody dla nauczycieli z okazji ich święta
W Dniu Edukacji Narodowej wyróżniający się nauczyciele – w uznaniu dla ich trudu włożonego w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia Polaków - uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi, ...
W dramatycznym „Rozkazie nr 1” z 3 stycznia 1946 roku Stanisław Sojczyński tak ocenił dorobek Armii Krajowej i podsumował ówczesną sytuację Polski: „Darowano nam Polskę i ustanowiono rządy nad Nią, jakbyśmy byli Narodem żebraków, jakbyśmy czekali przez sześć lat wielkich zmagań na koniec wojny z założonymi rękami, jakbyśmy nie toczyli najkrwawszych na kuli ziemskiej walk i jakbyśmy nie przerośli naszych rzekomych dobroczyńców gotowością do poświęceń i bohaterstwem. Na świętych ołtarzach Wawru, Oświęcimia, Majdanka, Warszawy, leśnych partyzanckich pobojowisk, spacyfikowanych po barbarzyńsku miast i wsi – dokonano najhaniebniejszych w dziejach profanacji: stworzono sztuczną – jakby w naszych sercach nie żyła prawdziwa – Polskę, która jest usankcjonowaniem wszelkich podłości, zła i zdrady”. (cytat pochodzi z książki Tomasza Toborka „Stanisław Sojczyński i Konspracyjne Wojsko Polskie”, wydanej w 2007 roku w Łodzi przez Instytut Pamięci Narodowej)
Który z wymienionych legendarnych „Żołnierzy Wyklętych” urodził się 30 marca 1910 roku w Rzejowicach koło Radomska:
Józef Franczak „Laluś”
Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
Hieronim Dekutowski „Zapora”
Stanisław Sojczyński „Warszyc”
Witold Pilecki „Witold”
Wykonanie: AI